ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe www.joogiekspert.ee isikuandmete vastutav töötleja on Joogiekspert OÜ (registrikood 12031715) asukohaga Saaremaa, Saaremaa vald, Karala küla, Iilase, 93325

Telefon: 7422 966, e-post: info@joogiekspert.ee

Ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance-le.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

− kauba kohaletoimetamise aadress;

− pangakonto number;

− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

− klienditoe andmed

− IP aadress.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja  kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse zone.ee virtuaalserverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@joogiekspert.ee

SÄILITAMINE

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

KUSTUTAMINE

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti info@joogiekspert.ee teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

ÜLEKANDMINE

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

OTSETURUSTUSTEATED

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@joogiekspert.ee ). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

KÜPSISTE KASUTAMINE

Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mis salvestatakse Joogiekspert.ee veebilehe külastaja seadmesse. Küpsised ei ohusta mingil moel veebilehe külastaja arvutit ega nutiseadet.

Küpsiste kasutamise kohta informeerib Joogiekspert veebilehe külastajat veebilehele sisenemisel avanevas hüpikaknas.

Küpsiste eesmärk on veebilehe külastajate jaoks mugavam veebilehel liikumine ning isikupärasem kasutuskogemus, veebilehe kasutamise kiirendamine ja statistiliste andmete kogumine veebilehe liikluse kohta. See info aitab Joogieksperdil oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info veebilehe külastajatele paremini kättesaadavaks.

Küpsiste abil tagatakse:

 • veebilehe toimimine vastavalt veebilehe külastaja ootustele, sh veebilehe külastaja seadistuste ning eelistuste meeldejätmine;
 • korduva sisselogimise vajaduse vältimine;
 • veebilehe külastaja kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumine ning turundussõnumite ja personaliseeritud pakkumiste kohandamine vastavalt veebilehe külastaja eelistustele;
 • veebilehe sisu sotsiaalmeedias jagamise hõlbustamine;
 • veebilehe turvalisuse ja kiiruse parandamine;
 • veebilehe arenduse planeerimiseks andmete kogumine;

Joogiekspert kasutab oma veebilehel püsiküpsiseid veebilehe külastaja eelistuste meeldejätmiseks, samuti kasutajanime ja parooli salvestamiseks, et ei peaks iga kord veebilehele uuesti sisse logima. Püsiküpsised jäävad veebilehe külastaja seadmesse ka pärast veebilehe sulgemist. Püsiküpsistel on erinev aegumisperiood ja nad kehtivad igale püsiküpsisele ettenähtud tähtaja piires. Püsiküpsised aktiveeritakse püsiküpsise salvestanud seadmes iga kord, kui Joogiekspert.ee veebilehte külastatakse.

Küpsiste tüübid:

 • Tehnilised küpsised on vajalikud, et veebilehe külastaja saaks veebilehel üldse navigeerida ja selle funktsioone kasutada. Nende küpsisteta ei saa veebileht õigesti toimida.
 • Analüütilised küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse ja nende abil saab parandada veebilehe töötamist. Need küpsised näitavad, milliseid lehti külastatakse kõige sagedamini, millised on veebilehe külastamisel tekkinud probleemid. Analüütilisi küpsiseid kasutatakse ainult statistika eesmärkidel ja üksikkasutajaid ei ole võimalik nende abil tuvastada.
 • Külastajate isikuandmeid seejuures nt Google’ile ei edastata.
 • Autentimise küpsised tagavad kasutaja tehtud valikute (näiteks veebilehe keel) säilimise, veebilehele sisselogimise andmed.
 • Reklaamiküpsiseid kasutatakse, et edastada veebilehe külastaja huvidega sobivaid reklaame ja reguleerida reklaami nägemise kordade arvu. Samuti aitavad need küpsised mõõta reklaamikampaania tõhusust.
 • Kolmandate isikute küpsised. Näiteks võivad Facebook ja Google koguda veebilehe sisu kohta teavet, millele veebilehe külastaja on klõpsanud, kasutades selleks oma küpsiseid. Google ja Facebook kasutavad seda informatsiooni, et pakkuda veebilehe külastajale muuhulgas reklaame teda eeldatavasti huvitavatel teemadel.
 • Google kasutab ka konversiooniküpsiseid, mille peamine eesmärk on aidata tuvastada, mitmel korral reklaamidel klikkinud inimesed tooteid ostavad. Google ei kasuta konversiooniküpsiseid isikupärastatud reklaamide sihtimiseks ja nende säilitamisaeg on piiratud.

Selliste küpsiste kasutamine on reguleeritud paigaldajate privaatsustingimustes.

Facebooki küpsiste tingimustega saab tutvuda siin ja Google’i küpsiste tingimustega saab tutvuda siin.

Joogieksperdi veebilehele on lisatud kolmandate osapoolte sisu, nagu näiteks Youtube’i videod. Youtube omakorda kasutab mitmeid küpsiseid, et jälgida oma teenuste kasutamist.

Askly vestlusakna rakendus kasutab küpsiseid, et tagada paremat jõudlust ja stabiilset kasutuskogemust.

Küpsiste haldamine ja nende kasutamisest loobumine

Küpsite blokeerimise või kustutamise korral ei saa Joogiekspert tagada veebilehe korrektset toimimist ja veebilehe külastaja võib kaotada juurdepääsu mõnele veebilehe funktsioonile.

Küpsistest saate loobuda muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised:

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=et

Firefox: https://support.mozilla.org/et/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

iOS: https://support.apple.com/et-ee/HT201265

Veebilehitsejas küpsiste seadete muutmine mõjutab kõiki veebilehti, mida külastatakse.

Tähtis on teada, et kui küpsise blokeerimiseks kasutatakse kolmanda isiku loobumislinki, ei pruugi see küpsist veebilehitsejast kustutada, vaid ainult blokeerib selle edasise kasutamise. Et küpsise kustutamises kindel olla, tuleb ise seda oma veebilehitsejas teha.